Online Registration
  • Registration for this event is now closed.
16
mar
2020
Malmö-City
Rådhuskällaren

Sweden

Christina Merker-Siesjö kämpar för invandrarkvinnor i Malmös problem­områden. Yalla Trappan är ett av Sveriges mest hyllade integrationsprojekt. Christina håller föredrag om Yalla Trappan.

Yalla Trappan

Yalla Trappan är ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ som sedan 2010 varit verksamma på Rosengård i Malmö. 

Vår målsättning är att skapa arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet för kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Yalla Trappans metodik bygger på gemenskap, att lära genom att göra och demokratisk delaktighet vilket ger en ökad självkänsla och självkännedom. Idag har Yalla Trappan över 40 anställda och tar i samarbete med Malmö stad och Arbetsförmedlingen emot utrikesfödda kvinnor med liten eller ingen arbetslivserfarenhet för arbetslivsintroduktion i de tre verksamhetsgrenarna: kafé/catering, syateljé samt lokalvård och konferensservice. Yalla Trappan har genom sin metodik, sitt nätverk och stora förtroendekapital en unik möjlighet att nå kvinnor som lever i utanförskap i Malmö och stärka deras närhet till arbetsmarknaden.  

Christina Merker-Siesjö kämpar för invandrarkvinnor i Malmös problem­områden. Yalla Trappan är ett av Sveriges mest hyllade integrationsprojekt.