Online Registration
05
okt
2020
Malmö-City
Rådhuskällaren

Sweden
Disa Thorsvad, Sekreterare i Rotaract Malmö/Lund International, kommer att hålla ett föredrag som handlar om Rotaract, hur hon halkade in på ett bananskal och om klubbens nya större projekt; Mentorskapsprogrammet. Det är ett samarbete mellan Rotaract Bluc Malmö/Lund International och Rotary klubbar i distriktet där de värvar rotarianer för att bli mentorer och guida young professionals.