Online Registration
02
mar
2020
Malmö-City
Rådhuskällaren

Sweden

Den 2:a mars kommer Dan Rettmark till Malmö-City RK för att berätta om polio. Lite info om föredragshållaren:  

     Sjuk i polio 1953, hela kroppen utom en tumme och andning förlamat

     Vaccinet började komma 1957 

     Normal skola

     Arbetat bilbranschanknutet nationellt och globalt sedan 1966 (16 år gammal)

     Fortfarande verksam, men också pensionär sedan fem år