Online Registration
 
03
feb
2020
Malmö-City
Rådhuskällaren

Sweden

Ny vision av Sweco: en lokal Metro i Malmö år 2045

Med politikens ambitioner om att växa till en halvmiljonstad finns det skäl att öppna för en diskussion att Malmö behöver satsa på ett spårburet lokalt kollektivtrafiksystem för att klara av denna ökning. Malmö är redan idag en av de största städerna i Europa utan ett spårburet kollektivtrafiksystem. Med en halv miljon invånare börjar det bli rimligt att införa en så högvärdig kollektivtrafiklösning som tunnelbana. Studier ifrån Köpenhamn visar att biltrafiken har minskat genom införandet av Metron där. Samma effekt kan förväntas även i Malmö.

Föredragshållare; Urban Skogmar (Arkitekt SAR/MSA (SWECO)) och Mattias Schiöth (expert på kollektivtrafik)