Publicerad den nov 11, 2018

Presidentens sida

Vår klubb har som många andra ideella föreningar under flera år upplevt svårigheter att rekrytera och behålla nya medlemmar. Situationen blev akut under verksamhetsåret 2017 – 2018, vilket ledde till diskussioner om klubbens vara eller inte vara.
 
Processen resulterade i ett ”Handlingsprogram för vitalisering av Malmö City RK” våren 2017. Programmets mål är att bevara den goda kamratandan i klubben och att engagera alla klubbmedlemmar i arbetet med att rekrytera nya rotaryaner för att säkra klubbens långsiktiga utveckling. Viktiga förutsättningar för rekryteringen är kvalificerade och intressanta föredrag och vårt profilprojekt Musikstipendiet, där det senare hanteras i samarbete med Musikhögskolan. På kort sikt koncentrerar vi oss på dessa arbetsuppgifter.
 
Vårt mål för innevarande verksamhetsår är att välja in 10 nya rotaryaner i klubben. Tre nya medlemmar är redan invalda och fler finns på lut att föreslås för inval. I klubbstyrelsen känner vi att vi är bra på väg för att kunna nå vårt mål, och därmed lägga grunden för en gynnsam framtid för Malmö-City Rotaryklubb.