Bästa Rotarykamrater,
 
Formellt tillträdde jag helt odramatiskt som President för Malmö-City Rotaryklubb vid midnatt till den 1juli 2020. Vårt första lunchmöte sker den 24/8 och vi får då en möjlighet att träffas igen (om inte Coronapandemin tar ny fart i Skåne innan dess).
 
Styrelsen träffas för ett första möte den 20/8. Vi kommer då att diskutera våra framtidsvisioner mera i detalj och hur vårt arbete med att:
  • Aktivt rekrytera nya Rotarianer
  • Fortsätta med intressanta föredrag
  • Engagera våra medlemmar i klubbens verksamhet
  • Förstärka den goda kamratandan i klubben
  • Stimulera unga skickliga musiker på Musikhögskolan genom vårt Musikstipendium (som under året kommer att utdelades för 26:e gången)
  • Deltaga i D 2390 verksamhet och i Rotarys anda i en global värld
samt arbetet med att öppna upp nya möjligheter kan utformas under året.
Mottot för årets internationella Rotary-verksamhet är ”Rotary Opens Opportunities”
 
Jag ser här många möjligheter för oss att fortsätta vitaliseringsarbetet speciellt genom ett aktivt arbete i kommittéer och genom en attraktiv programverksamhet såväl vid luncher som vid andra evenemang.
 
Vilka nya möjligheter kan vi öppna upp för under året?
 
Jag vill själv använda ord som att verksamheten kommer att berika oss, med en bred palett av nya erfarenheter och en vidgad kontaktyta över våra professionella erfarenhetsgränser.
 
Det kan ske genom ett aktivt arbete att se över vår egen medlemsorganisation och förutsättningarna för att bredda sammansättningen yrkesmässigt och kulturellt. Trivsel och en givande social samvaro är det jordmån där alla nya möjligheter kan växa fram ur.
 
Välkomna till ett nytt stimulerande Rotary år med Malmö City Rotaryklubb.
 
Gunnar Hörnsten
 
President 2020-2021