Rotarys världspresident för 2018/19 heter Barry Rassin. Han har valt "Be the inspiration" som tema för sitt år. Han vädjar till alla rotarianer att verka för förändringar som bidrar till olika hjälpinsatser runtom i världen. Det gäller framför allt de viktiga miljöfrågorna vilka påverkar hälsa och välstånd.