Välkommen till Malmö-City ROTARYKLUBB
Malmö-City RotaryKlubb träffas i de anrika valven i Rådhuskällaren varje måndag klockan 12.00. Förutom den traditionella Rotaryverksamheten delar vi varje år i samarbete med Malmö musikhögskola ut ett musikstipendium. Välkommen att besöka vår klubb!
KLUBBNYTT
Malmö City Rotaryklubb har erbjudits och utsett två studenter, en från Lunds Tekniska Högskola (LTH) och en från Ekonomihögskolan i Lund (EHL), att deltaga i en kontaktskapande tågresa Indien runt under två veckor, Jagriti Yatra, och träffa studenter, företrädare för indiskt näringsliv och entreprenörer.
Måndagen den 21/6 träffades vi i Malmö-City RK och genomförde Presidentskiftet inför kommande Rotaryår 2021-2022. Avgående Presidenten Gunnar Hörnsten överlämnade Presidentregalierna till inkommande Presidenten Ulf Jeppsson.
Måndagen den 21/6 träffades vi i Malmö-City RK och genomförde Presidentskiftet inför kommande Rotaryår 2021-2022. Avgående Presidenten Gunnar Hörnsten överlämnade Presidentregalierna till inkommande Presidenten Ulf Jeppsson.
 
 
Rotary.org
POLIOPLUS
 
Dear Rotary club president:

Virtual meetings are helping to keep Rotary clubs connected during this unprecedented time, when societies around the world are again cooperating to reach a huge public health goal.

One way to keep your online meetings interesting and informative is by watching videos together. We’re sharing two 10-15 minute videos about Rotary’s global fight to eradicate polio that you can use in your next club meeting. They offer historical context on how broadly that disease, too, once affected societies — and how Rotary took the lead in changing that. They also give an update on our progress toward eradication and list actions we can take together to end polio for good.
Bästa Rotarykamrater,
 
Formellt tillträdde jag helt odramatiskt som President för Malmö-City Rotaryklubb vid midnatt till den 1juli 2020. Vårt första lunchmöte sker den 24/8 och vi får då en möjlighet att träffas igen (om inte Coronapandemin tar ny fart i Skåne innan dess).
 
Beslut i anledning av spridandet av coronaviruset
 
Presidenten meddelar, med tillstyrkande av styrelsen övriga ledamöter, i anledning av den smittorisk som föreligger till följd av spridandet av coronaviruset, följande
 
BESLUT
Malmö-City Rotaryklubb genomför under mars 2020 inga ytterligare veckovisa klubbmöten. Styrelsen avvaktar vidare inriktning av verksamheten med hänsyn till distriktets rekommendationer.
 
SKÄL
 
Distriktet har beslutat att rekommendera samtliga klubbar att inställa alla klubbmöten under i första hand mars månad,
att återkomma med rekommendation rörande verksamhet under april månad, samt
att uppmana medlemmarna att följa Smittskyddsmyndigetens råd och anvisningar i övrigt.

Måndag 9 september talar kommunfullmäktiges ordförande Carina Nilsson. Berättar om vem hon är, om politiska spelplanen och ger en historisk återblick om Malmö Rådhus och dess salar. Hon avrundar med att berätta om stora dagar som firas på Stortorget samt utdelande av Kulturpriset. Presidenten överlämnar klubbens standar.


The LANGI COMMUNITY SHALLOW WELL has been sponsored by our member Larry Servin and the other Swedish 2012/2013 Rotary Governors. The project has been sponsored through Peace Thru Service and Rotary Doctors Sweden.

Presidentens sida

Vår klubb har som många andra ideella föreningar under flera år upplevt svårigheter att rekrytera och behålla nya medlemmar. Situationen blev akut under verksamhetsåret 2017 – 2018, vilket ledde till diskussioner om klubbens vara eller inte vara.
 
Processen resulterade i ett ”Handlingsprogram för vitalisering av Malmö City RK” våren 2017. Programmets mål är att bevara den goda kamratandan i klubben och att engagera alla klubbmedlemmar i arbetet med att rekrytera nya rotaryaner för att säkra klubbens långsiktiga utveckling. Viktiga förutsättningar för rekryteringen är kvalificerade och intressanta föredrag och vårt profilprojekt Musikstipendiet, där det senare hanteras i samarbete med Musikhögskolan. På kort sikt koncentrerar vi oss på dessa arbetsuppgifter.
 
Vårt mål för innevarande verksamhetsår är att välja in 10 nya rotaryaner i klubben. Tre nya medlemmar är redan invalda och fler finns på lut att föreslås för inval. I klubbstyrelsen känner vi att vi är bra på väg för att kunna nå vårt mål, och därmed lägga grunden för en gynnsam framtid för Malmö-City Rotaryklubb.
 
Måndagen den 24 september berättade Lars Herrstedt-Rosén inspirerat om Förenade Arabemiraten och sina reflektioner och upplevelser av Rotary i Dubai.
Måndag 17 september får vi lära mer om dagens namn följt av inspirerande föredrag om Malmö universitet. Maria Vidakovic tar oss med på en historisk vandring, välkomnar till besök och delaktighet i universitetets verksamhet o landar sedan i sin egen roll som Fundraising Director.

Hjärtligt välkommen till distriktskonferens på Scandic Star Hotell i Lund den 13 oktober 2018. En dag som är till för alla rotarianer i hela distriktet. Vi kommer bl.a. att bjuda på föredrag av Per T. Ohlsson som talar om demokrati, vi kommer även att bjuda på mycket rotariana från bl.a. Jens Rasmussen. På dagen underhålls vi av Michael Neumann och Sven Melander. På kvällen äter vi en god middag och blir underhållna av Sixten Nordström vid pianot och Ellinor Frykholm som sjunger musikal och operettmusik.

REVITALISERING - TVÅ NYA MEDLEMMAR!

Presidenten, Tommy Cervin (vänster) och sekreteraren, Fredrik Peters (höger), välkomnar Tom Gajdos och Carlos Posada in i klubben. 
Rotarys världspresident för 2018/19 heter Barry Rassin. Han har valt "Be the inspiration" som tema för sitt år. Han vädjar till alla rotarianer att verka för förändringar som bidrar till olika hjälpinsatser runtom i världen. Det gäller framför allt de viktiga miljöfrågorna vilka påverkar hälsa och välstånd.
Vi har bytt IT-system och hoppas du ska uppskatta vår nya hemsida. Den är fortfarande under uppbyggnad vad gäller innehållet och översättningen till svenska är inte komplett.
      Ska du anmäla dig till vårt möte, så sker det som tidigare på den aktuella programsidan. Om du är medlem i Malmö-City Rotaryklubb klickar du där på "Members". Första gången du gör det får du upp en tom inloggningsruta. I den klickar du i "New user" och följer därefter det som står för att få dina inloggningsuppgifter. Observera: Lösenordet måste vara minst 8 bokstäver plus minst 1 siffra! Har du problem, klicka här för att mejla Andrew C. Om du är medlem i annan klubb klickar du på "Guest" och fyller sen i formuläret, skriv ditt klubbnamn i kommentarsrutan.
      Även medföljande kan anmälas direkt!
Presidentskifte måndagen den 18 juni. Tommy Cervin tar över presidentkedjan efter Ingvar Josefsson. Sekreteraren Fredrik Peters föräras utmärkelsen "Paul Harris Fellow". Distriktsguvernören Peter Lindqvist understryker presidenternas vältaliga ord om vikten och innebörden av att vara en "Rotary member" med "Service above Self" . Glad Sommar!
Idag tog emot President Ulf standaret från Rotaryklubben Brussel Couldenburg i Bryssel, som Jessica besökte.
Skriv texten här
VÅRA MÖTEN
Malmö-City
Vi möts fysiskt
måndagar kl 17:30
Rådhuskällaren
Stortorget 2
Malmö,  211 22
Sweden
Ange din e-postadress och det meddelande du vill skicka.
fälten är obligatoriska
KALENDAR
April 2024
M ti O to F L S
01
02
03
04
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
KOMMANDE MÖTEN
22 apr. 2024 17:30 19:30
Rådhuskällaren
06 maj 2024 17:30 19:30
Rådhuskällaren
20 maj 2024 17:30 19:30
Rådhuskällaren
22 maj 2024 17:30 20:00
S:t Petri kyrka & Rådhuskällaren
03 juni 2024 17:30 19:30
Rådhuskällaren
16 juni 2024 13:00 19:30
Trelleborg